|    Contact   |    Français

Wie zijn wij?

Over Hypo&Partners
& Benoit Vandenbosch

xxx xxx
HOME > Over Hypo&Partners & Benoit Vandenbosch

Over Hypo&Partners & Benoit Vandenbosch

Tot nu toe hadden alle hypotheekcellen maar één doel : hun eigen schuldsaldo verzekering promoten. Zoals jullie weten, heb ik één van de belangrijkste hypotheekcellen geleid, nl. die van ZA Verzekeringen, en heb dus hier ook aan meegewerkt.

Maar de tijden zijn veranderd en niet in het minst door de invoering van de bepalingen m.b.t. de toegang tot de activiteiten van kredietgevers en kredietbemiddelaars.

Waarschijnlijk zullen sommige onder jullie noch de administratie noch de kosten willen maken om de erkenning als kredietmakelaar te bekomen. Anderen zullen wel het nodige willen doen maar sommige kredietgevers willen enkel nog werken met kredietbemiddelaars die een minimale productie realiseren. Deze laatsten kunnen natuurlijk met een traditionele hypotheekcel blijven werken maar ten koste van hun vrijheid inzake de keuze van verzekeringsmaatschappij.

Als antwoord op deze problematiek werd Hypo&Partners opgericht. Beschikkend over alle erkenningen, wil Hypo&Partners graag uw partner inzake hypothecaire leningen zijn en dit met alle respect voor u als verzekeringsmakelaar. Met als doel uw vrijheid inzake keuze van verzekeringsmaatschappij te behouden.


Benoit Vandenbosch
Zaakvoerder